Zayıf İşgücüne Katılım, FED’İn Ocak Azaltımını Es Geçmesine Neden Olabilir

Bugün açıklanan ABD’nin Tarım Dışı İstihdam verisi, beklenti bandının en altını oluşturan 100 bin kişi beklentisinin de altında kalarak 74 bin kişi geldi. Verinin detayına bakıldığında, üretimde +9 bin, perakendede +55 bin, toptan satışta +15bin kişi artış görülürken, inşaat sektöründe -16 bin, devlette -13 bin, sağlıkta -6 bin kişi azalış görülüyor. Geçici işe alımlarda Aralık’ta +40 bin kişi görünürken, bu rakamın önümüzdeki aylarda etkisi sınırlı kalabilir. İşsizlik oranına bakıldığında, yüzde 6,7 ile iyi gibi görünen rakamın işgücüne katılımdaki düşüşten olduğu ve ihmal edilebileceği söylenebilir. İstihdam verilerinin geri kalanına bakıldığında ise çalışma saatlerinin düştüğü ve maaşların zayıf kaldığı görülüyor. Genel olarak bakılırsa, 74 bin gibi bir rakam geçici olsa da, ABD ekonomisinde 200 bin üzeri rakamları bir süre görmemizi engelleyebilir.

Dolar/TL Değerli Kalmaya Devam Edebilir

FED tarafında bu rakamdan çok işgücüne katılımın düşmesi Ocak toplantısında azaltımın es geçilmesine veya azaltılmasına neden olabilir. Toparlanmasında duraklama görülebilen bir ekonomide FED içerisindeki güvercinlerin sesi daha çok çıkacaktır. Aynı zamanda, yüzde 6,5 olan işsizlik hedefine ciddi oranlarda yaklaşıldığı görülüyor. Bu yaklaşımın yine istihdam katkısından çok işgücüne katılımın zayıflamasından dolayı olması FED’in yüzde 6,5 hedefi yüzde 6’ya çekmek için konuşmaya başlamasına neden olabilir. Dolar/TL açısından TL’deki gerginlik etkenlerinden dolayı bir süre daha 2,15’in üzerine kalabiliriz. Diğer taraftan, 17 Aralık yükselen trendinin kırılmış olması, Dolar/TL’nin önümüzdeki haftalarda, ek siyasi gerginlik görülmezse, yukarı hareketlerinin sınırlanmasına neden olabilir.